Radek John - ministr vnitra ČR
Empo - 12.08.2010
 
Vážený pane ministře,

dovolte abych reagoval na Vaše vystoupení v televizi Nova. Jednalo se o zavedení povinných psychotestů pro držitele zbrojních průkazů. V této reportáži zaznělo několik zavádějících a mylných výroků. Dovolte, abych některá tvrzení uvedl na pravou míru.
Názor, že skrytou agresivitu nelze odhalit jinak než psychotesty neplatí pro držitele zbrojního průkazu. Trestní zodpovědnost začíná v patnácti letech, ale zbrojní průkaz na nošení zbraně lze získat až po dovršení jedenadvaceti let. V této šestileté lhůtě by se agresivita neoddiskutovatelně projevila a žadatel by byl ze zákona zbaven možnosti získat zbrojní průkaz.
Dá se říci, že totéž platí o tvrzení, že zatím je povinnost posílat na psychotesty jen alkoholiky a narkomany. Pokud by je lékař na zmíněné psychotesty poslal, jednal by kontraproduktivně, protože takové osoby ze zákona zbrojní průkaz dostat nesmí a lékaři to velmi přesně vědí.

Stejnou váhu má údaj, že loni získalo zbrojní průkaz 4000 občanů. Tento údaj působí dojmem, že nastává období masivního ozbrojování občanů. Skutečnost je taková, že o stejné číslo loni klesl přirozenou cestou počet držitelů zbrojního průkazu a již delší dobu zůstává počet držitelů zbrojního průkazu na úrovni 300 000 lidí.

Celá reportáž působí dojmem určité snahy o démonizaci zbraní a jejich držitelů. K tomu bych si dovolil uvést pár čísel, které je zbytečné dále komentovat. Za loňský rok bylo s legálně drženými zbraněmi spácháno 52 trestných činů. Což při zmíněných 300 000 držitelů zbrojního průkazu činí 17 promile. Pokud by se takto zodpovědně chovali např. řidiči, pak lze s lehkou nadsázkou říci, že by bylo možno rozpustit dopravní policii pro nadbytečnost.

Do stejné kategorie démonizace patřilo vystoupení anonyma, tvrdícího, že dostal zbrojní průkaz bez všech náležitých zkoušek. Přistoupíme – li na pravdivost tohoto tvrzení, svědčí to jen o hrubém a trestuhodném selhání jednotlivce (zkušebního komisaře). Je to smutná skutečnost, ale sám víte, že díky takovým selháním lze v ČR získat od řidičského průkazu až po akademický titul. Systém získávání zbrojních průkazů je však nastaven správně a dostatečně.

Nyní dovolte abych se vyjádřil k psychotestům. Vynechám odborné podrobnosti, které však jsem ochoten kdykoliv dodat, ale zaměřím se na pár velmi ilustrativních příkladů. Velmi často je slyšet argument, že kdyby jen jeden život měly psychotesty zachránit, pak se vyplatí. S takovýmto argumentem nezbývá než souhlasit. Bohužel, je to přesně to, co psychotesty neumí. Jako ilustraci použiji příklad, jímž si TV Nova „vstřelila vlastní gól“. „Lesní vrah Kalvoda“, psychotesty úspěšně prošel. Jako další příklady mohou sloužit tragické události nedávných dnů, kdy dvě policistky spáchaly sebevraždu služební zbraní. Zde bych rád zdůraznil, že se jednalo o policistky. Dá se právem předpokládat, že policista je osoba lidsky i osobnostně vyzrálá a emocionálně stabilní. Také nároky na ně kladené u psychotestů jsou nutně vyšší. Přesto ztrátě životů nezabránily. Tak bych mohl dlouho pokračovat. Je nutno si přiznat, že psychotesty lékem nejsou.

Je zde i ekonomická stránka věci. Při povinném zavedení psychotestů by bylo nutno vytvořit akreditační komisi, sestavit tým odborníků, který by vytvořil zkušební baterii vyšetření, nezávislý odvolací orgán, archivaci testů atd. V situaci kdy policie šetří na každém kroku se mi zdá vytvoření těchto kroků, které nepřinesou sebemenší užitek, za velmi zbytný luxus.

Vážený pane ministře, sdružení LEX sdružuje skutečné odborníky, víc než dvanáct let  působí v oblasti legislativy zbraní a dosud spolupracovalo se všemi ministry vnitra. Ne nepodstatnou měrou se podílelo na tvorbě zbrojního zákona a jeho novelizacích. Mám za to, že by Vám bylo schopno dodat informace ucelenější a zcela jistě fundovanější, než reportéři kterékoliv televize.

Za sdružení LEX
Stanislav Gibson
ředitel

 


Představujeme firmu: Savage Arms -
století vývoje kvalitních zbraní
Empo - 03.02.2010
 
 

Savage Arms Company je severoamerická zbrojovka, založená v roce 1894 jamajským rodákem, cestovatelem, rančerem a dobrodruhem Arthurem Savagem ve městě Utica, stát New York. Arthur Savage vyvinul první pákovou hamerlesku, jež měla mechanismus kompletně skrytý v pouzdře závěru. K dalším technickým zvláštnostem této zbraně, jež později vstoupila do historie jako model 99, patřila cívková nábojová schránka, jejíž zaplnění bylo možné kontrolovat pohledem. Tato zbraň byla díky své spolehlivosti, pokrokovosti a výhodné ceně velice příznivě přijata a její komerční úspěch znamenal předzvěst světlé budoucnosti zbrojovky, která navzdory jistým problémům úspěšně funguje dosud. V roce 1919 přijal A. Savage, v té době již úspěšný továrník, vyrábějící řadu různých typů pušek, od malorážek až po kulovnice, rovněž i pistole a munici, kontrakt od indiánského náčelníka Kulhavého Medvěda na výrobu pákové opakovačky pro potřeby Indiánů v rezervacích. Z této doby pochází logo firmy, upomínka, darovaná firmě samotným náčelníkem.
 
 http://www.youtube.com/watch?v=j7P3YV7R5UA

Během první světové války vyráběla firma Savage Arms lehké kulomety systému Lewis pro potřeby Dohodových mocností, ve spolupráci s firmou Driggs-Seabury Ordnance Company, kterou později převzala pod svou kontrolu, podobně jako několik dalších menších firem, zabývajících se související výrobou. Například v roce 1920 Savage rovněž převzala kontrolu nad firmou J. Stevens Arms, a tím i nad slavným výrobcem hlavní, firmou Harry Pope. Později firma Savage zakoupila celé firmy či podíly ve firmách Page Lewis Company, Davis-Warner Arms, Crescent Firearms a A. H. Fox, čímž se stala největší zbrojovkou v tehdejších Spojených státech.

Během druhé světové války firma realizovala milionové zbrojní dodávky pro potřeby spojeneckých armád, přičemž se specializovala převážně na dělostřeleckou výzbroj, v zráběla ale například i slavné U.S. armádní samopaly Thompson 1928A1 a M1. Po válce měla firma výrazně přebytečné kapacity, pročež se soustředila i na nezbrojní výrobu, se zřetelem zejména na rozvíjející se automobilový průmysl a automotive branži. Mezi koncem 60. a začátkem 80. let byla firma vlastněna řadou soukromých subjektů. Toto období bylo pro firmu obdobím úpadku, který vyvrcholil reorganizací a následnou žádostí o ochranu před věřiteli na začátku roku 1988. Prezident společnosti Ronald Coburn tuto situaci úspěšně zvládl a určil také budoucí směr vývoje firmy. Společnost se reorganizací výrazně zmenšila a až do poloviny roku 1989 se zaměřila na výrobu jednoho jediného produktu- klikové opakovačky model 110.

Na začátku 90. let společnost opět zahájila sériovou produkci širokého portfolia zbraní, poptávaného ze strany veřejnosti. Svoji pozornost zaměřila na cenově dostupné, avšak kvalitní a nadprůměrně zpracované zbraně, vyrobené moderními technologiemi z kvalitních a trvanlivých materiálů. Rovněž sledování tržní poptávky a nezvykle široká akceptace připomínek zákazníků patřily k důležitým prvkům firemní strategie. Tento stav trvá dosud. Během 90. let byla vyvinuta a zavedena do výroby řada zajímavých a komerčně úspěšných vzorů zbraní, z nichž valná většina je dosud ve výrobě.

V roce 1992 firma Savage vyvinula a patentovala SNAIL (nezaměňovat s průbojným střelivem Ing. Vlastimila Libry), ekologicky šetrný systém střelnic, používaný řadou ozbrojených složek i soukromých subjektů po celých Spojených státech. V roce 1995 byla společnost dostatečně ekonomicky silná, aby byla atraktivní pro investory zvenčí. Vlastníci projevili zájem o prodej, čehož využil prezident společnosti Ronald Coburn, který odkoupil firmu do svého soukromého vlastnictví.

O té doby firma Savage otevřela novou továrnu v Kanadě, kde v současné době probíhá 100 % objemu výroby malorážek. Rovněž byla obnovena výroba legendárních pákových opakovaček "Favorite". Výroba pažeb probíhá v Connecticutu. V roce 1998 byly představeny nové modely- netradiční kliková opakovací brokovnice a lovecká pistole "Striker". Koncem roku 2000 firma Savage uvedla na trh první sériově vyráběnou předovku na bezdýmný prach na světě a dovyvinula dlouhodobě rozpracovanou řadu kulovnic pro náboje třídy „krátký magnum“.

Savage Arms v současné době může být hrdá na své celosvětově uznávané renomé a reputaci značky i svých výrobků. V nedávné době byl zaveden do výroby nový systém spoušťového mechanismu, známý jako AccuTrigger™, který umožňuje dosažení velmi příjemného a hladkého chodu spoušťového mechanismu. Vývoj nových výrobků pokračuje i nadále a firma Savage neustále prokazuje, že v oblasti inovativních a atypických řešení je skutečně světovou špičkou.

„Rozhodli jsme se doplnit Český trh (po delší době) puškami SAVAGE a stali jsme se distributorem
této kvalitní značky v roce 2010. Koncem února by měla dorazit první várka, kde kromě kulovnic a malorážek, bude i nějaké ta brokovnice. Ceník kompletního sortimentu přidáme mezi ostatní ceníky v co nejbližší době“ – pro obchodníky ceníky rozešleme na vyžádání.

 


Novinky od STI
Empo - 16.12.2009
 

The Shadow:
STI Shadow (nezaměňovat s CZ SP-01 Shadow) je malá, lehká, kompaktní pistole („Officers lenght“- zkrácený rám klasické 1911A1), postavená na platformě, tvořené slitinovým rámem, s hlavní délky 76 mm/ 3.0” a úměrně zkráceným závěrem, vybavená pevnými tritiovými mířidly se sníženým profilem pro hladší tasení, speciálně upravenou hřbetní pojistkou s bobřím chvostem, vybranou hřbetní lištou, nárazníkem pro zmírnění zpětného rázu a zvýšení komfortu střelby i životnosti zbraně, kohoutem typu „Commander“ (na ilustračním vyobrazení je zachycena vývojová varianta s kohoutem typu „LS“, tovární zbraň se bude v detailech odlišovat). Zbraň (kromě drobných dílů) je povrchována matně černou povrchovou úpravou „KG coat“.

 

 

The Eclipse:
STI Eclipse představuje variantu STI Shadow, doplněnou o dvouřadý zásobník, více podobnou pistolím řady 2011. Má rovněž rám, vyrobený z lehké slitiny hliníku, hlaveň v délce 76 mm/ 3.0”, stejnnou automatickou pojistku, mířidla i hřbetní lištu, nárazník i stejnou „KG coat“ povrchovou úpravu. Vyobrazení je pouze ilustrační, sériové zbraně se budou od předsériové výroby designově odlišovat. Vyobrazení sériových pistolí STI Eclipse bude doplněno, jakmile započne výroba. Tato zbraň vyžaduje speciální zásobníky pro pistole řady 2011 o délce 105 mm. Běžné 126 mm zásobníky lze použít, ovšem budou vyčnívat z rukojeti ven. Na funkci toto nemá vliv. Mimořádnou vlastností této zbraně je, že je velice malá, menší, než STI V.I.P.
 

The Elektra:
STI Elektra představuje v podstatě dámskou, nebo, řekněme, „více dámskou“ variantu pistole STI Shadow. Má všechny její shora popsané atributy, plus nerezový závěr s leštěnými boky a černěným povrchem, hmatníkové drážky typu „Sabertooth“ a střenky STI TBD. Vyobrazení opět představuje prototypovou výrobu, sériové zbraně se mohou v detailech lišit.

The STI 20th Anniversary Limited Edition:
Výroční série pistolí STI budou dodávány v omezené sérii o dvou stech kusech, se zvláštními sériovými čísly, pojatými ve stylu "První ze dvou set", "Druhá ze dvou set“ a tak dále. Na boku rámu bude klasické modelové označení nahrazeno nápisem "20th", zbraň bude osazena upraveným závěrem, dekorativními prořezy na liště pod hlavní, zvláštními úchopovými drážkami na závěru („STI 20th Anniversary serrations (double X), a dalšími drobnými úpravami, zvyšujícími zejména estetickou a sběratelskou hodnotu zbraně. Povrchová úprava závěru i hlavně je provedena „zlatým“ nitridem titanu (který, jak nás výrobce upozornil, se velmi obtížně fotí a díky tomu vypadá na fotografii výrazně hůře a „méně zlatě“, než je její skutečný vzhled).  Pistole bude dodávána ve firemní dárkové kazetě STI.

S ohledem na striktně omezený objem výroby těchto zbraní si dovolujeme upozornit případné zájemce, že již nyní přijímáme objednávky na tyto zbraně a váhání s objednávkou může mít velmi snadno za následek, že zbraně budou vyprodány dříve, než se podaří objednávku realizovat. Dle informací výrobce je již nyní „prodána“ cca polovina celého plánovaného objemu výroby. Dodatečné obnovení výroby, například na individuální objednávku, jemuž se firma STI zpravidla nebrání, je v tomto případě z pochopitelných důvodů vyloučeno.
V současné době je v přípravě ještě několik inovací a novinek,
jmenujme například pistoli STI Spartan 9x19 vzhledově naprosto shodnou se sériovou variantou v ráži .45 ACP, pistoli STI Apeiro, o níž jsme již informovali a jejíž dovoz je již nyní v jednání, pistole GP5 (DAO provedení GP6, zkrácené o 1” a závěrem s povrchem, provedeným stříbrným teniferem) a pistoli STI Ranger III, jež vypadá stejně jako sériově vyráběný Ranger II, až na provedení rytiny a drobné rozdíly v uspořádání vnitřního mechanismu.

 


Podstavec pro pistole: ROTO-STAND
Empo - 15.11.2009
 

Představujeme Vám skvělou pomůcku pro nejen údržbu pistole 1911.

Pistole bezpečně drží v jakékoliv poloze pro čištění a údržbu prováděnou oběma rukama.

Robustní, nastavitelný stojan 1911 bezpečně drží v celé řadě pozic pro
snadné čištění a údržbu, případně některé opravy. Uvolní obě ruce k práci a zamezí poškrábání pistole, odkládáním na plochu pracovního stolu, umožní neomezený přístup i v případě čištění zbraně.
Skvělá pomůcka pro soutěžní a další náročné střelce, kteří potřebují zbraň upevnit v bezpečné pozici a neomezeně a rychle na ní pracovat.

Také poslouží jako stojánek na výstavu, v případě cenné pistole, kterou je škoda pokládat, či schovávat :-) Velká, kruhová základna je dostatečně stabilní, využívá se jako odkládací plocha pro pistolové díly a nářadí, které se díky měkkému nekluznému neoprenu nepoškodíStřední díl (patice) s otočným mechanismem zapadá do pistole na místo zásobníku. Šroub napínací pružiny lze nastavit s použitím přiloženého imbusu tak, aby pevně zapadl a pistoli pevně zajistil. Po odemčení páky pro jištění otočného systému, je možné pistoli nastavit polohově tak,
aby svým náklonem vyhovovala prováděné operaci. V poloze, která bude vyhovovat se páka opět zajistí.
 

 

SPECIFIKACE:

Strukturální polymerová odolná a polohovatelná kompozice s   gumovou/neoprenovou rohoží.

Barva: černá.
Výška: plně stavitená, přibližně 6 "(15,2 cm).
Průměr základny: 12-5/8 "(32,1 cm).

Imbusový klíč a návod v balení.
Vhodný pro všechny modely jednořadých 1911 pistolí.
S alternativními paticemi lze použít na většinu GLOCKů (17, 22, 24, 31, 34, 35 a 37) nebo SIG P220.

Cena kompletu s jednou paticí: 3074 ,- kč s DPH
Samotná patice: 650 kč.

Dostupnost: na objednání.
Záruka: 2 roky.

Lze vidět v naší prodejně/servisu.

 


Video 1
liQuid - 02.11.2009
 

 Určitě spousta z vás pravidelně navštěvuje populární server YouTube
a hltá zde všemožná i nemožná videa. Chceme Vám i my přinášet také různá zajímavá videa z tohoto tolik populárního serveru. A proto, zde je první z nich. Příjemnou zábavu :-)
 
 

 


STI Apeiro !
Empo - 22.10.2009
 

Firma Alliancze s radostí oznamuje uvedení na trh, nejnovější model pistole od firmy STI International - Apeiro.
 

STI Apeiro je velkokapacitní zbraň se dvouřadým zásobníkem, která ale konstrukčně stále vychází z osvědčeného modelu Coltu 1911A1 J. M. Browninga. STI Apeiro je postavena s využitím špičkové hlavně "Island" od firmy Schuemann, jednoho z nejlepších světových výrobců hlavní pro klony Coltu 1911A1, a modulárního celoocelového rámu s polymerovým gripem, v němž je umístěna mj. i zásobníková šachta pro dvouřadý zásobník s jednořadým vyústěním, čímž si tato zbraň zachovává veškeré přednosti pistolí řady 1911, jako je vynikající spoušť, specifický sklon rukojeti vůči ose hlavně (17°), či perfektní vyvážení a stabilita ve všech režimech palby, a zároveň umožňuje svému uživateli těžit z nesporných výhod vysokokapacitního zásobníku a snížené hmotnosti, dané polymerovým gripem. Rovněž je zde velkou výhodou stavebnicová koncepce jak funkčních celků, daná genialitou konstrukční předlohy, tak i velká variabilita a modulárnost samotného rámu, neboť lze požít gripy z různých materiálů, v různých barvách, či stávající grip upravit, aniž by se jednalo o zásah do samotné zbraně (grip není hlavní součástí zbraně, v ČR nepodléhá registraci, díky čemuž zásahy nemusí provádět puškař a jsou plně reverzibilní výměnou gripu). Zvětšení nábojové kapacity se povedlo dosáhnout při zachování příznivých rozměrů a geometrie rukojeti, podobných původní 1911A1.
 

STI Apeiro rovněž kombinuje dokonalý vzhled s nejlepší možnou technikou a všemi nejlepšími doplňky, které je vůbec možné si na tovární zbrani přát, díky čemuž je tato zbraň stejně krásná, jako je spolehlivá a přesná. Ovládací prvky tvoří oboustranná manuální pojistka se zvětšeným hmatníkem, hřbetní pojistka s prodlouženým bobřím chvostem, vyrobené z nerezové oceli, spolu se záchytem závěru standardní délky a kohoutem typu Square, vyrobenými z uhlíkaté oceli. Závěr plné délky, tedy 5“, je vyroben z korozivzdorné oceli, a to technologií frézování z plného materiálu. Hmatníkové drážky stylu „Sabertooth“ se nalézají pouze v zadní části pouzdra závěru, v přední části hřbetu pouzdra závěru je pak provedeno vybrání pro vodicí lištu na hlavni od fy. Schuemann. Hlaveň je plné „služební“ délky, tedy 5“, je plně rampovaná a vedená v celé délce bez hlavňové objímky. V příčné rybině, vypracované ve vodící liště nad ústím, nese hlaveň světlovodnou mušku, kterou tak lze velmi rychle vyměnit. Na tuto zbraň s černěným rámem z uhlíkaté oceli je standardně osazen kohout typu STI „Square“, S7 spoušťový břit, titanové táhlo bicí pružiny pro zajištění hladké a spolehlivé funkce, recoil master, trychtýř nábojové šachty z nerezové oceli, mikrometricky stavitelná mířidla, světlovaná muška Dawson. Na leštěných bocích pouzdra závěru je provedeno ruční rytí. Hřbet pouzdra závěru spolu s ostatními plochami je černěný na polomatném podkladě.
 

Ráže/ Caliber: 9 mm Luger, .40 S&W, .45 ACP
Rám/ Frame: černěná uhlíkatá ocel, STI Patented Modular Steel
Rukojeť/ Grip: hliník nebo polymer dvou různých barev (na individuální objednávku, továrně montován je černý polymerový grip)
Závěr/ Slide: Pro hlaveň 5“, se „Sabertooth“ hmatníkovými drážkami (pouze zadní sada), s vybraným hřbetem pro hlaveň „Island“ Schuemann
Spoušť/ Trigger: dlouhá, zakřivená (rádius), kombinace polymerový jazýček/ nerezové táhlo
Hlaveň/ Barrel: "Island" Style 5.0" Schuemann, těžká, vedená v celé délce bez hlavňové objímky, plně rampovaná
Pojistky/ Safeties. Manuální oboustranná, automatická hřbetní, nerezová ocel
Vodící tyčinka vratné zpruhy/ Guide Rod: STI RecoilMaster
Mířidla/ Sights: světlovodná muška Dawson Fiber Optic, montovaná na rybinu na hlaveň, mikrometricky stavitelné hledí STI
Celková délka/ Overall Length: 244 mm/ 9,6"
Výška/ Height: 135 mm/ 5,3"
Hmotnost/ Weight: 1 106 g/ 39 oz.
Povrchová úprava/ Finish: Dvoutónové modření, nerezový závěr s leštěnými boky
Schváleno pro soutěže/ Competition Approvals: IPSC, USPSA
 

 


Česká republika vyniká v dalším sportu !
Empo - 15.10.2009
 

Střelba se stává naší doménou
Po olympijských úspěších naši závodníci sklízejí další medaile na mezinárodní úrovni. Tentokrát bodujeme ve střelecké disciplíně zvané IPSC (International Practical Shooting Confederation/Mezinárodní konfederace praktické střelby) neboli dynamická či praktická střelba. Reprezentant Václav Vinduška získal zlato na Mistrovství Evropy v brokovnici, které se konalo v polovině září v Opařanech a jako univerzální střelec ještě vybojoval 2. místo na otevřeném mistrovství Evropy v pušce, které se konalo v polovině června v Norsku.

Nejnovějším úspěchem pro Českou republiku je titul Mistr Evropy v brokovnici, který získal univerzální střelec Václav Vinduška, druhý skončil Jan Pavlík (SK) a třetí Frey Dirk (SRN). Mistrovství se konalo 15. – 18. září v Opařanech, kde tento střelec úspěšně obhájil svůj titul z roku 2006, z předchozího Mistrovství Evropy v Řecku.
 

Ve dnech 13. – 17. června se konalo v Norsku otevřené (mohli se zúčastnit i mimoevropské země) mistrovství Evropy v pušce. V konkurenci 155 střelců ze 17 zemí, včetně střelecké špičky z USA, vybojoval pro Českou republiku stříbro Václav Vinduška. Zlato získal finský střelec Peltokoski. V soutěži týmů naši reprezentanti Vinduška, Maška, Šafránek a Hofman, skončili na 3. místě.
 

IPSC je střelecká disciplína, která spojuje prvky sportu a použití zbraní v reálných situacích, nejkomplexněji tak připravuje a prověřuje střelce. Vznikla v 70. letech v Americe a v České republice se nejvíce zabydlela v posledních 17ti letech. Díky tomu tak naše země získala řadu titulů v nejvyšších soutěžích a v současné době patří, spolu s USA, Francií, Itálií a Jihoafrickou republikou, ke světové špičce. Konají se soutěže v pistoli, pušce i brokovnici. Většina střelců se zaměřuje pouze na jednu zbraň, ale jsou i tací, kteří závodí ve všech třech disciplínách. IPSC se věnuje více střelců než všem ostatním střeleckým disciplínám dohromady, přesto je, možná právě pro svoji reálnost, neprávem trochu opomíjená.

      Jak vypadá tato střelecká disciplína se můžete podívat např. na:
                                        www.proarms.cz/Video.php

 


STI International - nové zboží v allianCZe
Empo - 29.08.2009


Konečně dorazilo nové zboží, ve kterém kromě velkého množství náhradních dílů na pistole 1911 a 2011 dorazily i dlouho očekávané pistole. Rádi bychom se tímto omluvili všem čekatelům za prodloužení předpokládaného termínu i takto veřejně, důvody jsme si vysvětlili osobně.

Další objednávku uzavřeme do konce měsíce – některé objednané pistole jsou ale již ve výrobě, na dalších se pracuje – STIguns vzhledem k situaci v USA, letní sezóně a velké poptávce nemůže kompletovat rychleji, nicméně i takové čekání se vyplatí. To platí i pro náhradní díly
a doplňky, které nedorazily v počtu a druhu, který byl objednán. Tyto věci se podaří dostat do ČR doufejme co nejdříve.
 

Pistole pro okamžitý skladový MO a VO prodej máme momentálně:

STI LAWMAN 5“  9x19 BLUED
STI SPARTAN 5“ .45 AUTO
STI EDGE 5“ .40 S
&W
STI TACTICAL 4.15
“ 9x19
STI TROJAN 5“ 9x19
STI TRUSIGHT 5“ .40 S
&W
STI STEELMASTER 4,15“ 9x19 

K pistolím STI na maloobchodní prodej máme vždy základní balíček čištění ProShot zdarma.
 

Ceny a aktuální skladové položky vždy na dotaz.

Upozorňujeme dale na nové hliníkové gripy STI pro řadu 2011, které jsou již nyní skladem. Zásobníky STI jsou většinou take skladem, zásobníky s větší kapacitou pro IPSC soutěže bychom měli obdržet do 14dnů, krom objednaných budeme mít několik kusů skladem pro další prodej.

Dále upozorňujeme mimo jiné na nova trička STI (včetně velikostí a design pro děti a ženy) – objednávku na některé z nich dokončujeme take do konce měsíce, pokud budete mít zájem o některý speciální druh či velikost - kontaktujte nás. Ceny by měli odpovídat MO v USD + objemový díl nákladů na dopravu a clo.

Kompletní nabídku najdete na:  
www.cafepress.com/stiguns

Nabídku dílů a příslušenství STI v našem e-shopu doplňujeme průběžně, platí však stále pravidlo: budete-li cokoliv potřebovat co není prezentováno – navštivte nás, nebo nás jakkoliv kontaktujte.

        Mnoho úspěchů nejen se zbraněmi STI, přeje allianCZe team

                                  – STI International distributor -

 


 


LEAPERS & Flambeau etc...
Empo - 08.07.2009
 

V záplavě doplňků a příslušenství ke zbraním je těžké se orientovat; co do kvality a ceny, kterou zaplatíte za vybraný produkt a platí pravidlo, že je to pouze na Vás, co koupíte, od koho to koupíte a jakým smyslem se budete řídit při výběru toho, co potřebujete. V naší malé zemičce si dovolím tvrdit, že zboží je dostatek, možností přemíra a cen mnoho kategorií. Pokud hledáte kompromis - tedy nechcete se zklamat kvalitou, omezit výběrem a otevřít peněženku více, než na únosnou míru, nabízíme Vám produkty LEAPERS a Flambeau.
 

Neprodáváme podle bezejmeného ceníku, kde nenajdete jen pokud možno dobré ceny a neznámého výrobce, naše strategie je otevřená
a koresponduje s dosavadním záměrem neodpoutávat se od kvality, záruky a jistoty nabízeného zboží, na úkor podezřele nízkých cen za bezejmené výrobky.


Pokud na stránkách výrobců www.leapers.com a www.flambeau.com naleznete cokoliv, co vaší potřebu uspokojí a bude-li váš výběr korespondovat s cenou v našem ceníku, budeme spokojení i my. Některé produkty LEAPERS a Flambeau máme již skladem a s potěchou sledujeme jejich prodej.
Ve zmíněné záplavě možností, který výrobek koupit jsme na stejné lodi. Pro nás však znamená investici, podporu a obchodní strategii a proto musíme být přesvědčeni o smysluplnosti takového závazku mnohem více. Některé kvalitní značky jsou již v ČR zastoupeny a bylo jen na nás, zda rozšířit maloobchodní prodej některé takové značky o další článek (čemuž se nebráníme i v budoucnu) nebo nalézt vlastní vhodný zdroj, případně zdroje. Chvilku to trvalo ale stojí to za to.

 

Představujeme Vám produkty LEAPERS a výrobky Flambeau

V prvním případě jde o široký sortiment optik, montáží, doplňků na zbraně (cílem jsou zbraně typu AR15 a AK47) a příslušenství. Jde o nesporně kvalitní materiály a zajímavé věci o jejichž uplatnění a využití není pochyb. Společně s LEAPERS a jejími dceřinými značkami jako jsou UTG a ACCUSHOT přinášíme střední cenovou relaci ve vysoké kvalitě
a dodáváme zcela zásadní alternativu ke stávajícím značkám jako jsou LEUPOLD, HAWKE, GAMO, BUSHNELL, ATN, AIMPOINT ad. Výrobky jsou v kvalitě pro intenzivní používání - ideální pro ozbrojené složky, neméně vhodné pro širokou střeleckou základnu lovců, běžných střelců, ale i hráčů airsoftu, či paintbalu.

LEAPERS není jen o optikách a všech možných i nemožných montáží na zbraně. Určitě stojí za to i celá škála věcí jako jsou taktické svítilny, raily, díly k puškám, pi-body a o skvělých vestách, pouzdrech, batohách a airsoftových zbraních nemluvě.
Rozšiřujeme tak výběr ke stávajícím a oblíbeným záležitostem od TT, 5.11, CAA, HARRIS, AI, GLOCK ad.
Chcete-li si zbaň takzvaně "vytunit" - určitě naleznete co hledáte. Náš tým využívá převážně tyto výrobky ke stejným účelům.
O veškerých novinkách LEAPERS v našem obchodě se dozvíte, zboží skladem najdete na našem e.shopu a cokoliv se vám bude z produkce LEAPERS zamlouvat, rádi dovezeme. Využijte maloobchodního ceníku
LEAPERS a pokud si vyberete jakékoliv zboží na stránkách výrobce - rádi dovezeme.

V druhém případě jde o outdoorové komponenty Flambeau Outdoors, které zejména v případě kvalitních PLASTOVÝCH pouzder na zbraně
(o něž je již po několika týdnech velký zájem) představují další stěžejní sortiment pro náš prodej. Ideální volba k doplnění našeho sortimentu pouzder a výborná alternativa k naší oblíbené kvalitní značce Tasmaniantiger. Pouzdra TT, GAMO, UTG, 5.11, FOBUS, DASTA a Uncle Mikes tak nebudou i u nás bez alternativ.
Pouzdra na krátké i dlouhé zbraně se vyznačují kvalitním zpracováním, odolností a antikorozním systémem ochrany zbraní. Pouzdra jsou lehká, ale zároveň robusní. Vnitřek je vždy měkce polstrován měkčenou vložkou, kterou můžete v případě potřeby vyprat. Některá pouzdra jsou uzamykatelná, každé je ale opatřeno průvleky na klasický visací zámek. Plastové i kovové spony na pantech a pojistkách se vyznačují odolností pro denodenní používání.

Kufry jsou zásadně v černé barvě, látková pouzdra se vyrábějí i různých barevných a camo provedeních, tak jak to vyžaduje trend. Hledáte-li něco, co je kvalitní a za rozumnou cenu - volba Flambeau je spolehlivou sázkou na jistotu vhodného výběru.
Jistě nezůstane jen u pouzder na zbraně - Flambeau je známá firma tím, že se věnuje veškerým odvětvým od lovu vysoké zvěře přes lov kachen až pro rybolov.
Divize OUTDOOR je jen jednou z divizí mamutího výrobce. Na stránkách výrobce je k nalezení mnoho souvisejích produktů právě pro vaší činnost. O cokoliv máte zájem - dovezeme. Pro objednání / dotaz na cenu, Vám postačí, stejně jako u LEAPERS jediné: napište nám číslo produktu,
o který máte zájem.

Představujeme Vám produkty FLAMBEAU: SafeShot / Zerust

Řada pouzder Safe Shot splňuje své jméno hned v několika směrech.
Tato pouzdra chrání vaše zbraně před nárazy a poškozením a zároveň zabraňují nežádoucímu přístupu nepovolaným osobám. Pouzdra jsou pokryty skořápkou s pěnovou výplní, čtyři zamykací body a spojení panty „piano“ stylu. Pouzdra Safe Shot - chráníte svoji investici. Vyrobeno v U.S.A

Flambeau nabízí konečné řešení v ochraně před rezavěním a korozí.
Zerust je patentovaný polymer, slitý s plastem, který vydává neškodný výpar a vytváří ochrannou vrstvu kolem kovových povrchů. Všechny výrobky Zerust si udržují svou výkonnost až po dobu pěti let. Díky tomu se můžete spolehnout na dlouhodobou ochranu zbraní bez komplikací.
Hledejte symbol Zerust u výrobků, které se vyznačují touto revoluční technologií.

Věříme, že s nabízenými produkty budete v případě jejich koupě také spokojeni, přinejmenším tak jako desetitisíce uživatelů po celém světě, včetně našeho týmu.

 


Safety Stick - lámací světla pro vaše bezpečí i zábavu
Empo - 23.06.2009
 

Předpokládejme, že jste se již měli možnost s lámacími tyčinkymi, které vydávají intenzivní světlo mohli setkat. LightStick znají návštěvníci technoparty, diskoték - tam slouží pro potěchu oka a dodávají každé zábavě pestrou světelnou atmosféru a mohli jste jej vidět i v akčních filmech (DAnnyho Parťáci aj.) kde slouží jako podpora v situacích, kde ostatní světelné zdroje hrají přinejmenším druhou roli.
 

Firma illumiglow již dlouhodobě splňuje hlavně požadavky ozbrojených
a záchranných složek po celém světě, její produkty se dají koupit a zcela spolehlivě jsou využívány od Aljašky po Nový Zéland. Přesto, že firma illumiglow není jediným výrobcem na světovém trhu, rozhodli jsme se její výrobky nabídnout i v České Republice a na Slovensku.

Na všechny nejčastější otázky naleznete pod tímto článkem i odpovědi, kompletní nabídku výrobků na stránkách výrobce: www.illumiglow.com
a koupit je můžete i přes náš E-shop. Přejděme ale k oblastem, kde tato světla nachází uplatnění a to nejen z pohledu výrobce:

BE SAFE... BE SEEN, motto, které nesou světla na obalu, není jen heslem nahodilým, či pouze prostým obchodním manévrem. Pokud je denní světlo, LightSticky potřebovat nebudete. V jakýchkoli jiných situacích vám mohou být užitečné. Všude, kde není světelný zdroj, tam kde může běžné světlo zklamat, tam kde není možno běžné světlo použít - tam
nastupuje plastová tyčinka se zdrojem světla, které nevadí voda, teplo, mráz a která vám neaktivuje požár, nezpůsobí popáleniny a nemá pár sekund po aktivaci tendenci sdělovat: "LOW BATTERY". Nejde jen o to, že máte možnost částečně osvítit prostor, hlavním důvodem proč použít tyto výrobky je bezpečnost jedince, tedy být vidět. A pokud jste vidět (chcete-li tedy být viděni) můžete být v bezpečí.
 

S lightsticky si poradíte snadno. Nezaberou místo. Můžete je mít v kabelce, v autě u povinné výbavy, v brašně na kolo, v ledvince
při tůrách, v batohu při výpravách, v bundě na snowboard, v aktovce
s učením a v kapse pro případ vrávoravého návratu z oslavy :-)

Někteří rodiče dávají tato světla pro upnutí na oblečení dětem pro cestu do školy, nebo ze školy. Jeskyňáři je používají pro osvícení prostor,
speciální jednotky pro překvapivé útoky, záchranáři pro značení překážek, vojenské jednotky pro upnutí na zadní část helmy pro
rozlišení, vedoucí letních táborů místo krepového papíru na strom při bojových hrách... v tomto by bylo možné pokračovat na několik odstavců... možná se nabízí otázka, proč by to bylo dobré pro někoho, kdo nikam nechodí a doma to nepotřebuje... ale znáte to, vypne se proud...hledáte baterku, sirky, zrcadlo a alobal.....

Druhy světel - volby pro výběr při nákupu:

(lámací světla illumiglow rozlišujeme z několika hledisek, veškeré druhy a barvy skladem zatím nejsou, ale postupně se doplňují)

BARVA: škála barev ve velká, rozhodně nekupujte "infra red" pouhým okem nic neuvidíte, tyčinka je vidět jen s určitým druhem optiky. Její využití je hlavně u speciálních jednotek - covert ops using. Pro běžné oko je jakékoliv barva prakticky jen na vašem výběru a dostupnosti.

INTENZITA: většina světel má stejnou intenzitu, světelné granáty a SOS světla můžete zakoupit s vysokou intenzitou oranžového světla, 6" tyčinky dle výběru i ve vysoko-intenzivních barvách - oranžové, žluté, zelené a bílé. Platí pravidlo pro nákup, že HI-intensity světla svítí kratší dobu a mohou být o něco dražší. Jejich využití je tedy krátkodobé, ale o to účinější.

DOBA SVÍCENÍ: každé světlo má určenou minimální dobu svícení. Věřte, že tuto dobu vždy přesáhne a v ideálních podmínkách (vyšší teplota)
i jednou tolik. Někdy vydává světlo i druhý den. Sice není intenzivní ale je vidět. Dlouhodobější světla jsou o něco dražší. Jinak je volby zase na Vás a na vašem záměru jak světlo použít.

DÉLKA/provedení TYČINKY: velikostně a tvarově se lightsticky liší, od nejmenších (1,5" - 3,81 cm) po ty nejdelší (15" - 38 cm) platí parvidlo, že 1,5" až 3" tyčinky nemají klipsnu a jde jen o plastové trubičky, jejichž upevnění/uchycení je na vás. Od 4" - do 15" mají světla stejný průměr těla, spodní část je vyztužena pro použití do adaptérů a nosičů (magnety, držáky, ztlumovače) a horní část je osazena klipsnou, za kterou je zavěsíte na libovlné předměty (zipy, šňůrky, pásky, tyčky
apod.)

ALTERNATIVNÍ SVĚTLA: k těm patří zmíněné světelné granáty (velmi intenzivní krátkodobé světlo aktivované nárazem o tvrdý předmět), SOS světla pro stavy nouze.

OSOBNÍ SVĚTLA: pro akce a další. Tato světla jsou již vyrobena pro určité situace, pro využití na zábavě jsou nesmyslná.

S volbou světla Vám samozřejmě rádi pomůžeme, budete-li mít zájem.

Světla nejsou určena pro děti do 6-ti let, ne že by byla nebezpečná svým významem - naopak, ale děti si rády hrají se vším a mohou si ublížit.

Výrobky illumiglow prodáváme i velkobchodně, slevu nabízíme ozbrojeným složkám, záchranným týmům, hasičům, zdravotním organizacím, horským službám a bezpečnostním složkám.

   -
ČKD - neboli často kladené dotazy - Illumiglow -

 


Nové ceníky 2009
liQuid - 08.06.2009
 

Do sekce "ke stažení/ceníky" byly přídány následující nové ceníky:
(ceníky jsou jako již tradičně ke stažení ve dvou verzích .xls a .zip)
 

ceník_kompletní_střelivo_2009
ceník_střelný_prach_2009
ceník_airsoft_2009
ceník_hodinky_MEC_2009
ceník_střely_08.06.2009
ceník_svítilny_světla_08.06.2009

 


Změna pracovního režimu/otevírací doby
Empo - 04.05.2009
 

Od 11.května jsme se rozhodli změnit otevírací dobu. 
Změna spočívá zejména v přidání pracovního pondělka a lehkého ponížení oficiální délky úterního pracovního dne a soboty, přičemž v pondělí a úterý jsme již připraveni od 9h, což jsme si dosud nemohli dovolit.

Rozhodli jsme se udělat změnu ze dvou důvodů: jednak je to na přání zákazníků a také vzhledem k tomu, že začala sezóna a zvýšil se počet objednávek a objednávek přes internetový obchod, kterému se intenzivně věnujeme.

Změna platí od 11.05.2009 do odvolání.
Pro zájemce o nákup zboží mimo pracovní doby platí stále pravidlo: zavolejte nám a dohodneme se, pokud to bude v našich možnostech.

Pro „nespavé“ zákazníky připomínám ICQ: 372488261, většinou opravdu v pozdních hodinách.
  

Změna otevírací doby od 11.05.2009:
Pondělí:   9:00 - 17:00
Úterý:      9:00 - 17:00
Středa:    12.00 - 19.00
Čtvrtek:   zavřeno (expedice, sklady, testy)
Pátek:     12.00 - 19.00
Sobota:    9.00 - 13.00
Neděle:    zavřeno

 


Sleva na svítilny PREMIERLIGHTS
a taktickou obuv 5.11 TACTICAL

Empo - 14.04.2009
 

Pokud sháníte kvalitní svítilnu a neoslovila vás žádná nabídka na internetu ani v obchodech, nabízíme vám Anglické svítilny  PREMIERLIGHTS pro běžné a pracovní použití. Svítilny jsou z kvalitního materiálu, většinou letecký hliník a mají velmi dobrou životnost i svítivost. Svítilny jsou převážně voděodolné a mají v balení již baterie
a látkové pouzdro. K těmto svítilnám nabízíme aktuálně slevu až 20 %. Více v našem internetovém obchodě. Sleva je již aktuální v našem e-shopu.

Pokud to k nám nemáte daleko a sháníte kvalitní taktickou obuv do nepohody, na akce i na běžné nošení, přijďte si vybrat z několika posledních párů této odolné obuvi s atraktivním designem.
Aktuální likvidační sleva je 40%. Boty od velikosti 9,5 do 13 US. Pět druhů bot. Pro všechny zájemce o boty 5.11 – budou tyto dále na objednání, ceník najdete v sekci ceníky.

Pokud už k nám budete vážit cestu, nabízíme aktuálně jen v kamenném obchodě slevy na HRY X-BOX – HRY PC - Konzole X-BOX  a dále na kapsy, sunky, batohy, bundy, vesty, kalhoty od TRU-SPEC, 5.11, ROTHCO, ATHLANCO - od 20% do 30%. Slevy neplatí pro sortiment od TASMANIATIGER. Tyto slevy neplatí pro e-shop, většinu zboží na našem internetovém obchodě nenajdete.
Případné dotazy na ICQ: 372488261 – 3mp0 (většinou v pozdních hodinách).

Stále platí i jarní nabídka produktů ProShot Product na kompletní profesionální čištění zbraní – sleva 10%!
 


AICS (Accuracy International Chassis System)
Empo - 06.04.2009
Novinka na našem trhu!
AICS (Accuracy Internationa Chassis System) pro Remington 700 !!!

Nyní může mít každý uživatel pušek Remington 700 špičkový chassis systém pro svoji zbraň a zvýšit tak její uživatelskou hodnotu a zlepšit parametry oproti standardní verzi. Vynikající volba hlavně pro levnější modely Remington s obyčejnou pažbou viz např. Rem 700 SPS Varmint, Tactical atd.

Cena od 19 800,- vč. DPH dle provedení a ráže !!!

 


Kompletní sytém - popis:
1.
V celé délce tělo z leteckého hliníku pro lepší tuhost, odolnost
    a uložení železí zbraně
2. Kit je dodáván se stavitelnou botkou a vložkami
3. Kit obsahuje vyjímatelný zásobník na 5 ran (možno dodat i na 10ran)
4. 4 body pro uchycení poutka na řemen
5. Kit má možnost osazení oběma typy dvojnožek (Accuracy i Harris)
6. Možno dodat v provedení pevném nebo sklopném
   (snížení celkové dělky o cca 210mm)
7. Možno dodat i se stavitelnou lícnicí
8.
Cena výměny kitu je v allianCZe od 300 kč s DPH
 

 


Katalog - ProShot 2009
liQuid - 29.03.2009
V odkazu ke stažení/katalogy přidán katalog ProShot pro rok 2009!

 


Fotky z veletrhu IWA 2009 - část druhá
Empo - 19.03.2009
Tak jak jsme slíbili, přínášíme druhý nášup fotek z veletrhu IWA 2009


TIP: Fotky z veletrhu IWA 2009 - část druhá

 
Přinášíme pár novinek z veletrhu IWA 2009
Empo - 16.03.2009
Letos toho bylo navzdory předpokladům opravdu hodně. V šesti velkých halách se prezentovala všechna zvučná obchodní jména, která mají společná některá tato odvětví: lov - myslivost, sportovní střelba, outdoor, airsoft, paintball, bezpečnost, obrana.

Na prohlídku každého stánku, či prezentace nestačili ani dva dny. Pastva pro oči, možnost si téměř vše vyzkoušet, vyfotit, posbírat propagační materiály, prezenty a ještě shlédnout různé akce a propotit tričko u laser-shooting. K tomu mnoho lidí, fronty na občerstvení a jedno velké bludiště? Tak se dá zhruba shrnout pobyt většiny návštěvníků letošního veletrhu Outdoor Classic IWA 2009.

Co stálo za povšimnutí ?

Především slušná účast Českých vystavovatelů kteří velmi dobře prezentovali
své výrobky . Již tradičně největší návštěvnost, nabídku i rozlohu měla ČZ Uherský Brod s kvalitní prezentací za účasti střelců CZ-USA. Slušnou účast návštěvníků měla firma ESP s jejíž „akční“ prezentací produktů očividně slavila úspěch, CZ Strakonice v zastoupení distributora LUVO také nevybočovala, Bohemia Airsoft
s velmi zajímavě pojatým designem stánku neztrácela na originalitě a stranou nezůstali ani další naše známé firmy. Je příjemné vidět, že s námi trh počítá a je velmi obdivuhodné, že se Českým firmám dostává zájmu i po boku takových jmen jako jsou WALTHER, RUGER, REMINGTON, MOSSBERG, LEUPOLD, BENELLI, GLOCK, S&W, COLT, Oberland Arms, TRASER, CAA a jiných.

Řekněme, že až na minimum absence velkých světových výrobců, nechyběl nikdo. Nebyla znát žádná „krize“ a všichni si veletrh užívali. Některé stánky až překypovali pompézností, leskem a sebevědomím. Bylo možné zaznamenat trvající velký boom airsoftového sportu, plno bylo na akčních target shooting prezentacích, kde byla možnost si vyzkoušet airsoftové i jiné zbraně za pochodu při mířené střelbě typu „laser - video game“ – které se dostávájí do stále větší popularity, nejen díky nevelkým investicím do vybavení, alternativě, pokroku Softwaru i Hardwaru, ale i co do zábavy a radosti ze střelby a levnému „tréninku“ střelby.

Již klasický nával byl u stánků GLOCK a Leupold, strhnout se mohli v UMAREXu, Waltheru a STI. Velmi mnoho obdivovatelů měli TOP produkty soutěžních vzduchových zbraní, kde člověk úplně zapomněl, kolik
že to ty hi-tech desénové „hračky“ stojí. Podobně jsem ztrácel přehled
o stavu mého konta při manipulaci s .50 BMG a všemi dalšími sniper kousky, nechtěl jsem odejít domů bez MOSSBERGU, nože od EICKHORNu, bez nových AR15_M16 od ASG a bez doplňků od CAA TACTICAL, stejně tak i bez slečny z LEDWAVE?

Užasnete nad moderními vychytávkami v oblasti výstroje, výbavy, doplňků, nemožné se vám zdají sci-fi trendy u pušek, paralyzérů a maskovacích vzorů, nechápete kam až povede optika, noční vidění a úplně si vykroutíte hlavu na kušemi a jejich mířidly. Nože všech druhů, kvalit a cen vás nenechají na pokoji, střelivo by jste nakupovali i jen podle balení, volně ložené střely si berete do kapes, přesto že vám jsou k ničemu, dech vám vyrazí i novinky v přebíjení nábojů a pokud stíháte ještě koukat po hosteskách, jste už pomalu v tranzu.

Pokud jste měli v plánu si před veletrhem něco konkrétního koupit, nevíte už během několika hodin strávených v halách co to bylo. Hltáte očima, vnímáte hmatem a chcete si vše vyzkoušet. Bolí vás nohy, celé tělo, máte hlad a nemůžete najít záchod. Stejně se zastavujete u dalších a dalších stánků a koukáte přes všechny vystavené optiky, berete do rukou pušku po pušce a kdyby to šlo, vykoupíte celý stánek Tasmaniatigeru, 5.11, Hawke, GAMO a kdo ví co ještě. Proberete se až
v 18hodin, kdy vás vyhazují a vy máte jen hromadu těžkých katalogů. Pomalu přichází lítost, že už musíte pryč?

Co do organizace, zázemí a propagace není Němcům co vytknout. Můžeme jen konstatovat, že je škoda, že není pro takovéto akce v ČR prostor. Není se čemu divit. V USA mají Shoot show, v Evropě musí stačit IWA.
Další zájem není ani ze strany vystavovatelů. Nicméně je to dostupné místo, nijak zvlášť nákladný výlet a zaručená zábava. Kdo má rád zbraně a vše co k nim patří – nesmí tu chybět. Kdo chyběl, nestačí mu první série fotek v naší galerii a je mu íto, že nemá informace o produktech, ať přijde do naší prodejny v Praze – katalogy jsou vám k nahlédnutí. No a zajímavé novinky přivezeme do ČR nejen my, ale pravděpodobně většina distributorů a konkurence. Věřím, že bude co nabídnout.

Info závěrem: další sérii fotek přineseme o pár dní později, nové zboží pro naší prodejnu přidáme postupně na e-shop a chystáme zimní výprodej zaměřený na AIRSOFT, oblečení a doplňky. Sleva 40% na vybrané zboží, PC – X-BOX hry a další sortiment již tento pátek 20.03.2009. Sleva platí do vyprodání zásob a kromě airsoftových zbraní a střeliva od nejlepších výrobců, přes hry a tanky od VStank si můžete vybrat trička, bundy, kalhoty, chrániče, pouzdra, doplňky, svítilny, taktické boty….vše od firem jako jsou ROTHCO, 762, PREMIERLIGHTS, TRUSPECT, 5.11 ad. Téměř 80 % zlevněného zboží nenabízíme dosud na e-shopu. Od pátku 20.03. do soboty 21.03. vám nabídneme i slevu na čištění ProShot. Sledujte e-shop, kde se dozvíte podrobnosti. Akce je jedinečná – ceny bezkonkurenční. Rádi vás uvidíme, i když si nic nekoupíte.

TIP: Fotky z veletrhu IWA 2009