- ČKD - neboli často kladené dotazy -
Illumiglow
 
1. Jak Safety Stick funguje?
Každá Safety Stick obsahuje dva roztoky. Jeden z roztoků je obsažen v tenké vnitřní kapsuli. Jednoduchým ohnutím a přelomením vnitřní tenká kapsule praskne, protřepáním se oba roztoky smíchají a vznikne chemická reakce, která způsobuje ZÁŘENÍ.

2. Jsou Safety Sticks bezpečné?
Safety Sticks nejsou zdrojem žáru, nezpůsobují oheň ani jiskření a jsou naprosto bezpečné pro každodenní použití včetně prostor, kde platí jistá omezení a v místech, kde se vyskytují vznětlivé směsi plynů nebo kapalin a kde by se jiné zdroje světla chovali explozivně, nebo kde by jejich použití znamenalo nebezpečí požáru. 

3. Jsou Safety Sticks toxické?
NE. Testy, které se prováděli za účelem zjištění, zdali jsou látky obsažené v Safety Sticks toxické, odhalily, že nejsou ani vysoce toxické, korozní, dráždivé či jinak nebezpečné.    

4. Jak se Safety Stick zhasíná?
Jakmile Safety Stick zaktivujete, není možné ji zhasnout.

5. Jak dlouho vydrží Safety Sticks svítit?
Zaktivovaná Safety Stick svítí od 5 minut do 12 hodin, což se liší dle
její velikosti a typu.

6. Jak dlouho mohu Safety Sticks uchovávat?
Nepoškozená Safety Stick, která je stále zabalená v původním neporušeném obalu má životnost od dvou do čtyř let, dle jejího typu.

7. Mohu odstranit foliový obal?
Safety Sticks jsou zabaleny do vnějšího vzduchotěsného obalu kvůli citlivosti na přímé světlo a vlhkost. V případě, že se obal poruší, nebo poškodí a safety stick se během několika následujících dnů nepoužije, bude síla světla nižší.  Pakliže se Safety Stick nepoužije po dlouhou dobu, je možné, že se kompletně deaktivuje
(zcela ztratí schopnost vydávat světlo).

8. Co se stane, když se Safety Stick náhodou roztrhne?
Vzhledem k tomu, že chemikálie obsažené v Safety Stick jsou netoxické, nezpůsobí poškození kůže, ani očí. Přesto se při přímém kontaktu s očima může objevit nepříjemný pocit podobný situaci, kdy se vám do nich dostane mýdlo. V případě této nepříjemné události si oči opláchněte čistou vodou. V případfě kontaktu tekutiny s tkaninou se na některých materiálech mohou objevit skvrny, ty by však měly být odstranitelné chemickým čištěním. 

9. Jsou Safety Sticks voděodolné?
Safety Sticks jsou dokonale voděodolné a mohou se bezpečně používat v dešti, nebo pod vodou. 

10. Má teplota nějajaký vliv na Safety Stick?
Safety Sticks vydává nejvíce záření, kdž se používá při teplotách mezi 15-26 stupni.
Pakliže je teplota vyšší, bude Safety Stick zářit intenzivněji, ale po kratší dobu. Pakliže je teplota nižší, bude Safety Stick zářit méně intenzivně, zato o něco déle.

11. Čím se Safety Stick liší od jiných zdrojů světla?
Safetysticks nehoří a aktivují se rychle a čistě bez nutnosti použití zápalek, nebo jiných pomocných doplňků, nelze je sfouknout, uhasit, fungují v dešti a vydávají mnohem větší množství světla.Safetysticks váží podstatně méně, je snažší je skladovat a přenášet, osvětlují mnohem lépe prostor o 360 stupních, fungují pod vodou, nereziví, nepotřebují žádný zdroj energie jakým jsou například baterie a jsou odolné proti rozbití i v mimořádně těžkých vnějších podmínkách.